c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Redaktionsrådet

HTF:s innehåll planeras av ett redaktionsråd som har följande sammansättning:

fil.dr Anders Ahlbäck
 
fil.dr Annette Forsén
 
docent Johanna Ilmakunnas
 
docent Henrik Knif
 
docent Lars-Folke Landgrén
 
fil.dr Jani Marjanen
 
professor Henrik Meinander
 
docent Eljas Orrman
 
docent John Strömberg
 
docent Henrika Tandefelt
 
professor Holger Weiss
 
fil.dr Johanna Wassholm
 
docent Charlotta Wolff

Aktuellt

13.9.2017

21.9.2017 Föredragsafton: ”Durchgangslager Hangö” – ett tyskt transitoläger i Hangö 1942–1944

Historiska föreningen inbjuder till föredragsafton med konfliktarkeologen Jan Fast torsdagen 21.9.2017 kl. »

18.4.2017

20.5.2017 Historiska föreningens vårexkursion: Konstnärskolonin vid Tusby träsk

Historiska föreningen gör en vårexkursion till konstnärskolonin kring Tusby träsk lördagen 20 »

18.4.2017

10.5.2017 Utställningsbesök: Mannerheim jubilerar

Innevarande år har det gått 150 år sedan marskalken av Finland, friherre »