c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Redaktionsrådet

HTF:s innehåll planeras av ett redaktionsråd som har följande sammansättning:

fil.dr Anders Ahlbäck
 
fil.dr Annette Forsén
 
docent Johanna Ilmakunnas
 
docent Henrik Knif
 
docent Lars-Folke Landgrén
 
fil.dr Jani Marjanen
 
professor Henrik Meinander
 
docent Eljas Orrman
 
docent John Strömberg
 
docent Henrika Tandefelt
 
professor Holger Weiss
 
fil.dr Johanna Wassholm
 
docent Charlotta Wolff

Aktuellt