c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Redaktionen

Redaktionen ansvarar för tidskriftens innehåll, korrekturläser och sköter tidskriftens löpande ärenden. HTF:s prenumerantregister upprätthålls av Historiska föreningens ekonom.

Redaktionens adress är:

Historisk Tidskrift för Finland
c/o Vetenskapernas Hus,
Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Huvudredaktör

FD Jennica Thylin-Klaus
e-post: huvudredaktor.htf(a)gmail.com

Redaktörer

Fil.mag. Jens Grandell
tel: +358 9 618 775 56
e-post: jgrandell.htf(a)gmail.com

 

Fil.mag. Evelina Wilson

e-post: e.wilson.htf(a)gmail.com

 

 

Ekonom
– bl.a. prenumerationsärenden

Fil.mag. Michaela Bränn
tel : +358 40 5631492
e-post: michaela.brann(a)kolumbus.fi

Aktuellt