c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

22.4.2014 Föreningen firar sin 100-årsdag

31.3.2014

Tisdagen den 22 april 2014 har det gått 100 år sedan föreningens grundande möte. Det firas med en föredragsafton på Nylands Nation. Mer information under aktuellt program.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »