c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 4/2013

7.2.2014

HTF 4/2013 (årg. 98)

Innehåll:

Sofia Aittomaa, Alexander I:s kolossalbyst. Från lojalism via avrussificering till rehabilitering (429–468)

Tomi Mertanen, Konstutställningsutbytet mellan Finland och Tyskland på 1930-talet (469–494)

Granskningar

Johanna Aminoff-Winberg (red.), Adeln och dess hus. Av Göran Norrby (495–496)

Christopher Pihl, Arbete. Skillnadsskapande och försörjning i 1500-talets Sverige. Av Charlotte Vainio (497–501)

Cristina Prytz, Familjen i kronans tjänst. Donationspraxis, förhandling och statsformering under svenskt 1600-tal. Av Kasper Kepsu (502–505)

Tuomas Hoppu, Vallatkaa Helsinki. Saksan hyökkäys punaiseen pääkaupunkiin 1918 & Jan Olov Näsman, Till Finlands räddning och Sveriges heder. Svenska brigaden i det finska inbördeskriget 1918. Av Lars-Folke Landgrén (506–513)

Anna Friberg, Demokrati bortom politiken. En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939. Av Johan Strang (514–517)

Från fältet

Det sjätte Gösta Mickwitz-seminariet och utdelningen av Gösta Mickwitz-priset. Av Lars-Folke Landgrén (518)

Då och nu i Topelius historiska noveller. Av Jens Grandell (519–520)

Årsinnehållet (521–523)

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »