c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

”1914: Det stora brytningsåret” – Finska historiedagarna 8.2.2014

14.1.2014

De Finska historiedagarna XV hålls i Lahtis 8.2.2014. I år går det svenska programmet under rubriken ”1914: Det stora brytningsåret”. Talarna är denna gång:

FD Annette Forsén: Tyskland och Finland 1914

FD Anders Ahlbäck: Unga arga män: Jägarrörelsen och ny manlighet 1914

Professor Matti Klinge: Pessimism och aktivism inför det stora kriget

FD Kristina Ranki: År 1914 ur general Gustaf Mannerheims perspektiv

Professor Torbjörn Nilsson: Gustaf V:s borggårdstal som historisk vändpunkt i Sveriges historia

Docent Peter Stadius: Det nordiska trekungamötet i Malmö 1914 och neutralitetspolitiken

 

Anmälan senast 3.2 till Sophie Holm per e-post: sophie.holm@helsinki.fi, tfn 040-5472712.

 

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »