c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 3/2013

12.12.2013

HTF 3/2013 (årg. 98)

Innehåll:

Mikko Heikkilä, Sanctus (H)e(n)ricus rex Suetie et sanctus Henricus episcopus Upsalensis – en och samme engelskfödde man? (333–373)

Andrej Scheglov, ”Såsom han hade itt skröpelighit liffuerne”. Beskrivningen av kung Magnus Eriksson i Olaus Petris krönika och i de medeltida källorna (374–405)

Granskningar

Eva-Marie Letzter (red.), Auktoritet i förvandling. Omförhandling av fromhet, lojalitet och makt i reformationens Sverige. Av Charlotte Vainio (406–408)

Mirkka Lappalainen, Jumalan vihan ruoska. Suuri nälänhätä Suomessa 1695–1697. Av Juha-Matti Granqvist (409–412)

V. V. Roginskij, Borba za Skandinaviju. Mezjdunarodnye otnosjenija na Severe Evropy v epohij Napoleonovskih vojn 1805–1815. Av Alpo Juntunen (413–418)

Thomas Neidenmark, Pedagogiska imperativ och sociala nätverk i svensk medborgar bildning 1812–1828. Av John Strömberg (419–423)

Johanna Bonäs, Kommunistskräck, konservativ reaktion eller medveten bondepolitik. Svenskösterbottniska bönder inför Lapporörelsen sommaren 1930. Av Henrik Meinander (424–427)

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »