c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Tyngdpunkten ligger på medeltiden i HTF 3/2013

21.11.2013

Tyngdpunkten ligger på medeltiden i nästa nummer av HTF! I 3/2013 ingår bl.a. en uppsats av Mikko Heikkilä med titeln ”Sanctus (H)e(n)ricus rex Suetie et sanctus Henricus episcopus Upsalensis – en och samme engelskfödde man?” och av Andrej Scheglov med titeln ”’Såsom han hade itt skröpeligit liffuerne’ Beskrivningen av kung Magnus i Olaus Petris krönika och i de medeltida källorna”.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »