c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstemöte 26.11.2013, med föredrag, fil. dr Malte Gasche: ”Die aktive Germanen sitzen in Nordwesteuropa” – Ahnenerbe och den vetenskapliga insatsen 1942−1945

21.11.2013

Vid föreningens höstmöte tisdagen den 26 november 2012 kl. 17.00 hör vi föredrag av fil. dr Malte Gasche som talar på svenska utgående från sin doktorsavhandling: ”Die aktive Germanen sitzen in Nordwesteuropa” – Ahnenerbe och den vetenskapliga insatsen 1942−1945.

Gasche disputerade 2012 vid Humboldt-Universität zu Berlin. Avhandlingen behandlar den av Heinrich Himmler grundade organisationen ”Fädernas arv” och dess verksamhet i Norden och närliggande områden. I avhandlingen undersöker Malte Gasche hur man inom denna organisation av vetenskapsmän uppfattade banden mellan det germanska och det nordiska, samt vilka planer man skisserade upp för en gemensam framtid.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »