c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

INSTÄLLD: 15.10.2013 Föredragsafton om Ahnenerbe

12.9.2013

Tyvärr är föredragsaftonen tisdagen den 15 oktober 2013 med fil.dr Malte Gasche om SS-organisationen ”Ahnenerbe” och Norden inställd p.g.a. sjukdomsfall. Vi meddelar om nytt datum senare!

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »