c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 4/2012

4.4.2013

HTF 4/2012 (årg. 97)

Innehåll:

Mikko Heikkilä, Om Finlands världsliga och kyrkliga införlivande med Sverige (s. 437–468)

Antti Kujala, Förrädiska ryssar och förrymda finnar. Flyttningsrörelserna från Ingermanland och Kexholms län under ryska kriget 1656–1658 och provinsens kolonisation efter kriget (s. 469–498)

Kristiina Kalleinen, ”Infernt är det att krig & pest så skall skilja folk & släktingar från varandra”. Släkten Nordenskiölds val mellan Sverige och Ryssland (s. 499–403)

Översikter och meddelanden

Eljas Orrman, Iakttagelser om Statsarkivets verksamhet som forsknings­främjande institution från början av självständighetstiden till vinterkriget (s. 531­–554)

Granskningar

Olle Larsson & Andreas Marklund, Svensk historia. Av Lars-Folke Landgrén (s. 555–558)

Kekke Stadin, Maktens män bär rött. Historiska studier av manlighet, manligt framträdande och kläder. Av Johanna Ilmakunnas (s. 559–563)

Karin Sennefelt, Politikens hjärta. Medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm. Av Johanna Ilmakunnas (s. 563–566)

Nils Erik Villstrand, Furstar och folk i Åbo 1812. Av Julia Dahlberg (s. 567–570)

Henrik Stenius, Mirja Österberg & Johan Östling (eds.), Nordic Narratives of the Second World War: National Historiographies Revisited. Av Piotr Wawrzeniuk (s. 571–578)

Pauli Kettunen & Klaus Petersen (eds.), Beyond Welfare State Models: Transnational Historical Perspectives on Social Policy. Av Mats Wickström (s. 578–582)

Årsinnehåll (s. 583–587)

 

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »