c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

4.4.2013 Vårmöte och seminarium

2.4.2013

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte torsdagen den 4 april 2013 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, sal 404. Efter mötet följer ett seminarium under rubriken Kvinnor, utbildning och samhälle i 1800-talets Finland. Mer information under aktuellt program.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »