c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 3/2012

28.1.2013

HTF 3/2012 (årg. 97)

Innehåll:

Ilkka Nummela, Sofia Kotilainen, Tiina Hemminki, Att skapa och upprätthålla förtroendeförhållanden i vardagen (s.285–294)

Sofia Kotilainen, Förtroende och andra former av symboliskt kapital i fadderskapsstrategier (s. 295–326)

Seija Johnson, Nya, ärvda och testamenterade kläder i bouppteckningar. Hur bondekvinnans klädegendom utökades under 1700-talet (s. 327–347)

Sofia Gustafsson, Fästningsbygget Sveaborg som kreditgivare i Helsingfors vid mitten av 1700-talet (s. 348–374)

Tiina Hemminki, Långa listor med fordringar och skulder. Om förtroende- förhållanden i Ilmola och Nordmaling i början av 1800-talet (s. 375–403)

Granskningar

Elisabeth Mansén, Sveriges historia 1721–1830. Av Henrik Knif (s. 404–408)

Markku Kekäläinen, James Boswell’s Urban Experience in Eighteenth-Century London. Av Anna Sundelin (s. 409–415)

Göran Nilzén, Carl Gustaf Malmström. Historiker, statsråd och riksantikvarie. Av Jens Grandell (s. 416–419)

Jennica Thylin-Klaus, ”Den finländska svenskan” 1860–1920. Tidig svensk språkplanering i Finland ur ett idéhistoriskt perspektiv. Av Henry Rask (s. 420–425)

Annette Forsén, Deutschland, Deutschland über alles. Tysk förenings- verksamhet i Finland och Sverige 1910–1950. Av Sverker Oredsson (s. 426–428)

Axel Odelberg, Vi som beundrade varandra så mycket. Sven Hedin och Adolf Hitler. Av Lars-Folke Landgrén (s. 429–435)

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »