c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Programafton 28.11.2012: ÖRNARNAS SKUGGOR, Finland år 1812

19.11.2012

Historiska föreningen inbjuder till programafton onsdagen den 28 november 2012 kl. 17.30 i Riksarkivet, Fredsgatan 17. Vi ser utställningen ÖRNARNAS SKUGGOR, Finland år 1812. Programaftonen inleds med ett seminarium kring temat för utställningen och utställningsboken. Vi lyssnar till anföranden av riksarkivarie Jussi Nuorteva, professor Matti Klinge och docent Jyrki Paaskoski. Efter seminariet ser vi utställningen under ledning av forskare, fil. mag. Pertti Hakala.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »