c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstmöte 14.11 2012 med föredrag

2.11.2012

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 14 november 2012 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus. Efter mötet följer föredrag av fil.lic. Jennica Thylin-Klaus om tidig språkplanering i Finland. Mer information under aktuellt program.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »