c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 2/2012

4.10.2012

HTF 2/2012 (årg. 97)

Innehåll:

Lars-Folke Landgrén, Klassificering av publikationer (s. 173–174)

Mikko Huhtamies, Olof Rudbeck, hydroteknologin och nyttans tidevarv i Finland (ca 1650–1750) (s. 175–203)
 

Översikter

Per Olof Sjöstrand, Frögerståget (s. 204–225)

Henrik Roelvink, När kom franciskanbröderna till Kökar? (s. 226–258)

Mikael Korhonen, Forskarnas röst vid digitalisering av kulturarvet (s. 259–267)

 

Granskningar

Dick Harrison, En medeltida storstad. Historien om Söderköping. Av Marko Lamberg (s. 268–270)

Erik Petersson & Annika Sandén, Mot undergången. Ärkebiskop Angermannus i apokalypsens tid. Av Lars-Folke Landgrén (s. 271–274)

Ronny Ambjörnsson, Ellen Key. En europeisk intellektuell. Av Jennica Thylin-Klaus (s. 275–278)

Eva Österberg, Tystnader och tider. Samtal med historien. Av Lars-Folke Landgrén (s. 279–283)

 

Medarbetare i detta nummer (s. 284)

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »