c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Museiafton 11.10 2012 kl. 16.30: MAYA III Life – Death – Time

26.9.2012

Historiska föreningen r.f. inbjuder till museiafton torsdagen den 11 oktober 2012 kl. 16.30 i Didrichsens konstmuseum. Mer info under aktuellt program.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »