c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Finlands bästa historiebloggar efterlyses – föreslå en blogg

27.7.2012

Agricola – Suomen historiaverkko, Historiska föreningen och Suomen historiallinen seura tar emot förslag till kandidater för det första bloggpriset inom historia i Finland. Med hjälp av priset vill man lyfta fram välskrivna, intressanta inlägg som hjälper oss att förstå det förflutna eller nyttja kunskap om det förflutna i dag.

Bloggarnas innehåll och nivå, skribentens eller skribenternas aktivitet och bloggens utseende och utnyttjandet av tekniska möjligheter beaktas
vid utvärderingen. Det viktigaste är att bloggen på ett förtjänstfullt sätt berättar om forskning och tolkning av historien.

Ingen indelning i ”professionella” eller ”amatörer” kommer att göras. Bloggarna bör antingen vara skrivna i Finland, tangera Finland eller
dess närområden eller annars vara sådana att antingen deras skribenter eller tema är anknutna till Finland.


Priskategorierna 2012

 

  • bästa enmansblogg

  • bästa gemensamma blogg

  • bästa skribent (enmansblogg eller reguliär skribent i en gemensam blogg)


Juryn består av representanter för Agricola, Historiska Föreningen och Suomen historiallinen seura. Priset utdelas i slutet av oktober 2012.

Förslag kan skickas till adressen historiablogipalkinto@gmail.com före den 15.8.2012.

Med hjälp av förslagen kompletteras också Agricolanätverkets blogglista.

Tilläggsinformation: FD, docent Anu Lahtinen, anu.z.lahtinen( at )helsinki.fi.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »