c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 1/2012

27.6.2012

HTF 1/2012 (årg. 97)

Innehåll:

Lars-Folke Landgrén, Förändring (s. 1)

Anders Ahlbäck och Ann-Catrin Östman, Manligt medborgarskap och samhällsreformer i Finland, 1918–1960 (s. 2–16)

Pirjo Markkola och Ann-Catrin Östman, Torparfrågan tillspetsas. Frigörelse, oberoende och arbete – 1918 års torparlagstiftning ur mansperspektiv (s. 17–41)

Anders Ahlbäck, Ärans och hjältarnas anspråk. Militär manlighet och de svenskspråkiga männens medborgarskap i det nya Finland, 1918–1925 (s. 42–74)

Matias Kaihovirta, Skjutövningar och pennfäktning. Manliga medborgarideal och politisk verksamhet i Billnäs brukssamhälle, ca 1918–1930 (s. 75–94)

Ville Kivimäki, Militärpsykologi och föränderliga uppfattningar om män. Finländska soldater som föremål för psykologiska observationer 1944–1956 (s. 95–126)

Hanna Lindberg, Aktiva, kunniga, sociala arbetare. Den arbetande mannen som problem och objekt i 1950-talets socialpolitiska forskning (s. 127–149)

 

Granskningar

Nils Erik Villstrand, Sveriges historia 1600–1721. Av Kasper Kepsu (s. 150–155)

Mona Rautelin, En förutbestämd sanning. Barnamord och delaktighet i 1700-talets Finland belysta genom kön, kropp och social kontroll. Av Marie Lindstedt Cronberg (s. 156–161)

 

Från fältet

Historiska föreningen 2011. Av Sophie Litonius (s. 162–165)

Historiska samfundet i Åbo 2011. Av Anna Sundelin (s. 166–167)

Nytt arkivmaterial på SLS. Av Patrik Aaltonen (s. 168–171)

 

Medarbetare i detta nummer (s. 172)

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »