c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstresa till Tallinn 8-9.9.2012

18.6.2012

Historiska föreningen ordnar en höstresa till Tallinn med temat Från Reval till Tallinn – från provinsstad till industristad. Sista anmälningsdag 6.8. Mer info under aktuellt program.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »