c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 4/2011

5.4.2012

HTF 4/2011 (årg. 96)

Innehåll:

Sophie Litonius, Hedersbetygelser inför samtid och eftervärld. Namngivningen av fästningsverken i Finland under Augustin Ehrensvärds tid (s. 329–360)

Maria Vainio-Kurtakko, På tröskeln till Utopia. Två finländska adelsdamer läser det moderna genombrottets emancipationslitteratur (s. 361–391)

Tomi Mertanen, Tredje rikets gäster. Finländska författare och författarhemmet i Travemünde på 1930-talet (s. 392–421)

Maria Vallström, ”Ett Finland mitt i Sverige”. Förändringsprocesser i skogsarbetarbyar 1950–ca 1975 (s. 422–447)

 

Granskningar

Johanna Ilmakunnas, Kartanot, kapiot, rykmentit. Erään aatelissuvun elämäntapa 1700-luvun Ruotsissa. Av Sophie Litonius (s. 448–452)

Torsten Ekman, Kejsare och fosterland. Alexander I, Rysslands kejsare, Finlands Storfurste. Av Martin Hårdstedt (s. 453–456)

Leif Runefelt, En idyll försvarad. Ortsbeskrivningar, herrgårdskultur och den gamla samhällsordningen 1800–1860. Av Henrika Tandefelt (s. 457–460)

Jussi Jääskeläinen, Paikallisyhteisö resurssina ja tuhojen kohteena. Venäjän armeijan logististen ratkaisujen seuraukset Suomen sodassa 1808–1809. Av Petri Karonen (s. 461–465)

Christina Douglas, Kärlek per korrespondens. Två förlovade par under andra hälften av 1800-talet. Av Julia Dahlberg (s. 466–469)

Andreas Åkerlund, Mellan akademi och kulturpolitik. Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945. Av Jennica Thylin-Klaus (s .470–475)

Mette Gismerøy Ekker, Ole Kolsrud og Åse A. Lange (red.), Nasjonal Samling. Møteprotokoll 1934–1945. Av Lars-Folke Landgrén (s. 476–482)


Årsinnehåll (s. 483)

Medarbetare i detta nummer (s. 488)

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »