c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte och föredrag 28.3.2012

20.3.2012

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen den 28 mars 2012 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, sal 405. Efter mötet följer föredrag av fil.mag. Sophie Litonius. Mer info under aktuellt program.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »