c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Föredrags- och museiafton med temat Carl Larsson 8.3.2012

20.2.2012

Historiska föreningen inbjuder till föredrags- och museiafton torsdagen den 8 mars 2012 med temat Carl Larsson. Mer info under aktuellt program.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »