c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Det svenska programmet vid Finska historiedagarna XIII 11.2.2012.

16.1.2012

Historiska föreningen inbjuder till det svenska programmet vid Finska historiedagarna XIII i Lahtis lördagen den 11 februari 2012. Temat denna gång är: På spåret – De nya kommunikationsformernas revolution.
SE PROGRAM! 

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »