c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 3/2011

22.12.2011

HTF 3/2011 (årg. 96)

Innehåll:

Julia Dahlberg, Vardagsstöd, kontaktförmedling och rollmodeller. Syskonens position i den samhälls aktiva, borgerliga kvinnans nätverk under sent 1800-tal (s. 201–224)

Piotr Wawrzeniuk, Potentiella alliansbröder i norr? Finland och Estland i polska säkerhetsbedömningar 1918–1939 (s. 225–256)


Översikter och meddelanden


Ulf Smedberg, Rotesoldatens äktenskap, soldathustrun och de sociala relationerna. En studie ut gående från förhållandena vid Kgl Österbottens regementes livkompanis nummer 101–150 i Nykarleby och Lappo socknar åren 1734–1806 (s. 257–276)


Ronny Rönnqvist, En kejserlig flottas död – den ryska Östersjöflottan i Helsingfors 1917–1918 (s. 277–294)


Granskningar


Sverre Bagge, From Viking Stronghold to Christian Kingdom: State Formation in Norway,
c. 900–1350. Av Jaakko Tahkokallio (s. 295–298)


Karin Tegenborg Falkdalen, Vasadöttrarna. Av Jennica Thylin-Klaus (s. 299–303)


Christina Wijkmark, De nyvälborna. En berättelse om släkterna Gyldenstolpe och Ehrensteen.
Av Jennica Thylin-Klaus (s. 304–308)


Martin Linde, I fädrens spår? Bönder och överhet i Dalarna under 1700-talet. Av Kasper Kepsu (s. 309–314)


Narve Fulsås (utg.), Henrik Ibsens skrifter. Band 12–15. Av Bo Stråth (s. 315–320)


Paul A. Levine, Raoul Wallenberg i Budapest. Människan, myten och Förintelsen. Av Lars-Folke Landgrén (s. 321–327)

Medarbetare i detta nummer

(s. 328)

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »