c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Föredragsafton 21.9.2011, fil.dr Eva Ahl: Historiebruk kring Nådendal

7.9.2011

Välkommen till föreningens föredragsafton onsdagen den 21 september 2011 kl. 17 i Vetenskapernas hus, sal 404, Kyrkogatan 6. Fil. dr Eva Ahl-Waris talar utgående från sin doktorsavhandling under rubriken: Historiebruk kring Nådendal.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »