c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstens program

7.9.2011

19.10.2011: Höstmöte, föredrag av fil. dr Anders Ahlbäck: Manliga erfarenheter och militära minnen: Finlands värnpliktsarmé 19181939

12.11.2011: Det femte Gösta Mickwitz-seminariet: Historiens återkomst i det postsovjetiska Östersjöområdet

29.11.2011: Vi besöker Finlands nationalmuseum och utställningen Trogna vänner: kungliga hästar och hundar

Mera information följer under höstens lopp! Välkommen!

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »