c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 4/2010

19.5.2011

HTF 4/2010 (årg. 95)

Innehåll:

Teresa Rosenlund-Eriksson, Jacob Pacchaléns yrkeskarriär och nätverk. Från boddräng till handels-man i 1700-talets Helsingfors (s. 537–571)

Ulf Mörkenstam, Ekonomi, kultur och jämlikhet. Teman i svensk politik i invandrarfrågor decennierna efter det andra världskriget (s 572–607)

Översikter och meddelanden

Ronny Rönnqvist, ”Vilda divisionen” – den kaukasiska infödda kavalleridivisionen 1914–1917 (s. 608–626)

Granskningar

Henrika Tandefelt (red.), Sarvlax. Herrgårdshistoria under 600 år. Av Henry Rask (s. 627–631)

Pertti Luntinen, Sota Venäjällä – Venäjä sodassa. Av Aleksander Kan (s. 632–634)

Maria Sjöberg, Kvinnor i fält 1550–1850. Av Martin Hårdstedt (s. 635–637)

Osmo Pekonen, La rencontre des religions autour du voyage de l’Abbé Outhier en Suède en 1736– 1737. Av Johan Stén (s. 638–642)

Annie Mattsson, Komediant och riksförrädare. Handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III. Av Mikael Alm (s. 643–647)

Gisèle Sapiro (dir.), L’espace intellectuel en Europe. De la formation des États-nations à la mondialisation, XIXe–XXIe siècle. Av Stefan Nygård (s. 648–652)

Medarbetare i detta nummer

(s. 652)

 

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »