c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Programkväll 17.3.2011: VERKLIGHETENS ILLUSION: NATURALISMEN OCH DESS TID

3.3.2011

Programkvällen torsdagen den 17 mars 2011 har temat: VERKLIGHETENS ILLUSION: NATURALISMEN OCH DESS TID. Den inleds med ett miniseminarium vid Helsingfors universitet, som börjar kl. 17.00. Efter seminariet ser vi utställningen VARDAGENS HJÄLTAR på Ateneums konstmuseum. Efteråt samkväm vid närliggande restaurang.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »