c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

28.2.2011: Finlandspaviljongen i Paris 1900 återuppstår!

11.2.2011

Årets första programkväll måndagen den 28 februari 2011 kl. 18 med temat: ”Finlandspaviljongen i Paris 1900 återuppstår!” Programkvällen inleds med ett föredrag av fil. dr Derek Fewster om virtualverklighet och historieskrivning. Därefter bekantar vi oss med den virtuella modellen av paviljongen. Förevisningen av paviljongmodellen sker med ett unikt special-arrangemang enkom för detta tillfälle!
SE tilläggsuppgifter!

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »