c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 3/2010

18.1.2011

HTF 3/2010 (årg. 95)

Innehåll:

 Tiina Hemminki, Jaana Luttinen och Merja Uotila, Marscherande epidemier. Dödligheten i finska kriget på lokal nivå (s. 345–375)

 
Tiina Hemminki, Finska krigets inverkan på det materiella välståndet. Böndernas förmögenhet i Nordmaling och Ilmola (s. 376–401)
 
Jaana Luttinen, Krigets spår och återgången till fred. Ett lokalsamhälle i det inre av Finland efter krigsåren 1808–1809 (s. 402–439)
 
Merja Uotila, Finska kriget i det pacificerade södra Finland. De lokala följderna av kriget ur lanthantverkarnas perspektiv (s. 440–470)
 
Sofia Kotilainen, Lokalsamhället och minnena av finska kriget. Det senare politiska utnyttjandet av erfarenheterna från krisåren (s. 471–509)
 
Granskningar
 
Ragnar Björk & Alf W. Johansson (red.), Svenska historiker från medeltid till våra dagar. Av Sune Jungar (s. 510–512)
 
Tuomas M. S. Lehtonen & Elisabeth Mornet (eds.), Les élites nordiques et l’Europe occidentale (xiie–xve siècle): Actes de la rencontre franco− nordique organisée à Paris, 9–10 juin 2005. Av Michael Gelting (s. 513–517)
 
Louise Sebro, Mellem afrikaner og kreol. Etnisk identitet och social navigation i Dansk Vestindien 1730–1770. Av Anna Sundelin (s. 518–520)
 
Jonas Harvard & Patrik Lundell (red.), 1800-talets mediesystem. Av Lars-Folke Landgrén (s. 521–525)
 
Mikko Ylikangas, Unileipää, kuolonvettä, spiidiä. Huumeet Suomessa 1800–1950. Av Peter Stadius (s. 526–528)
 
Liisa Byckling, Keisarinajan kulisseissa. Helsingin venäläisen teatterin historia 1868–1918. Av Pentti Paavolainen (s. 529–532)
 
Lars Berggren, Mats Greiff, Björn Horgby (red.), Populärmusik, uppror och samhälle. Av Janne Mäkelä (s. 533–536)
 

Medarbetare i detta nummer

(s. 536)

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »