c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Den nordiska tvekampen. Danmarks och Sveriges kamp om herraväldet i Norden, 1560-1720: Svenskt program vid Finska historiedagarna XII, 12.2.2011

25.11.2010

Historiska föreningen inbjuder till det svenska programmet vid Finska historiedagarna XII i Lahtis 12.2.2011. Se förhandsinformation om programmet samt anmälningsförfarande!

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »