c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

24.11.2010 Höstmöte med Gunnar Mickwitz-pristagarens föredrag

8.11.2010

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 24 november 2010 kl. 17.00 på Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, Helsingfors universitet (Unionsg. 38 A, 2:a vån, sal A205). Efter mötet följer kl. 18 föredrag av fil.mag. Charlotte Vainio. Hon har erhållit Gunnar Mickwitz-priset 2009-2010 för sin förtjänstfulla avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet. Charlotte Vainio föreläser under rubriken: Hustrun, maken och lagen 1350-1442

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »