c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 2/2010

5.11.2010

HTF 2/2010 (årg. 95)

 

Innehåll:

 

Piotr Wawrzeniuk, Formering till modernitet. Gammalsvenskby genom finländska och rikssvenska ögon 1836–1904 (s. 249–267)
 
Stefan Nygård, Det kosmopolitiska alternativet. Tidskriften Euterpe och de intellektuellas transnationella strategier (s. 268–297)
 
Synpunkten
 
Max Engman, Fjorton punkter beträffande vetenskapliga recensioner (s. 298–303)
 
Granskningar
 
Lars Hermanson, Bärande band. Vänskap, kärlek och brödraskap i det medeltida Nordeuropa, ca 1000–1200. Av Eva Ahl-Waris (s. 304–306)
 
Jan Brunius, Atque Olavi. Nordiska helgon i medeltida mässböcker. Av Jesse Keskiaho (s. 307–310)
 
Hilding Klingenberg, Repression och legitimering – rysk maktutövning i Åbo generalguvernement 1717–1721. Av Martin Hårdstedt (s. 311–313)
 
Jens Rydberg & David Tjeder, Kvinnor, män och alla Andra. En svensk genushistoria. Av Katarina Leppänen (s. 314–316)
 
Matti Klinge, Napoleonin varjo. Euroopan ja Suomen murros 1795–1815. Av Aleksander Kan (s. 317–320)
 
Anneli Mäkelä-Alitalo, Sakari Heikkinen & Minerva Keltanen, Sinebrychoffit. Av Jyrki Paaskoski (s. 321–325)
 
Robert Schweitzer, Finnland, das Zarenreich und die Deutschen. Gesammelte Studien zum europäischen Nordosten. Av Norbert Götz (s. 326–330)
 
Anne Berg & Hanna Enefalk (red.), Det mångsidiga verktyget. Elva utbildningshistoriska uppsatser. Av Jessica Parland-von Essen (s. 331–333)
 
Kukku Melkas (toim.), Heidi Grönstrand, Kati Launis, Maarit Keskelä-Kärki, Jussi Ojajärvi, Tutta Palin, Lea Rojola, Läpikulkuihmisiä. Muotoiluja kansallisuudesta ja sivistyksestä 1900-luvun
Suomessa. Av Julia Dahlberg (s. 334–338)
 
Henrik Meinander, Suomi 1944. Sota, yhteiskunta, tunnemaisema. Av Oula Silvennoinen (s. 339–343)
 

Medarbetare i detta nummer

(s. 344)

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »