c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Föredragskväll 27.10.2010: Idyll eller verklighet?Albert Edelfelt och Gunnar Berndtson i det moderna genombrottets ambivalens

13.10.2010

Historiska föreningen inbjuder till föredragskväll onsdagen den 27 oktober 2010. Kvällens föredrag hålls av fil.dr Maria Vainio-Kurtakko under rubriken: Idyll eller verklighet?Albert Edelfelt och Gunnar Berndtson i det moderna genombrottets ambivalens.
SE TILLÄGGSINFORMATION!

 

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »