c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Föredragskväll 29.9.2010: Affärer, allianser, anseende. Att forska om vardag och värderingar i 1700-talets Helsingfors

16.9.2010

Historiska föreningen r.f.inbjuder till föredragskväll onsdagen den 29 september 2010 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, sal 404, Kyrkogatan 6. Kvällens föredrag hålls av fil.dr Jessica Parland-von Essen under rubriken Affärer, allianser, anseende. Att forska om vardag och värderingar i 1700-talets Helsingfors.
Tilläggsinformation

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »