c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

28.5.2018 Besök i Riksdagshuset

22.3.2018

Historiska föreningen inbjuder in sina medlemmar till ett besök i Finlands riksdag (Mannerheimvägen 30) samt Riksdagens bibliotek måndagen 28 maj 2018 kl. 14.45—17.00. Samling vid huvudentrén mot Mannerheimvägen.

Finlands riksdag har sedan 1931 sammanträtt i Riksdagshuset på Arkadiabacken invid Mannerheimvägen. Behovet av en ny riksdagsbyggnad hade diskuterats enda sedan 1907 när Ständerhusets och Riddarhusets utrymmen blev otillräckliga för den nya enkammarlantdagen. Redan 1908 vann arkitekt Eliel Saarinen en arkitekturtävling med ett förslag om en ny massiv lantdagsbyggnad i nationalromantisk stil på Observatorieberget, men förslaget förverkligades aldrig. I stället började man år 1926 att bygga det nuvarande riksdagshuset som i huvudsak hade planerats av arkitekten J. S. Sirén. År 1978 färdigställdes den tillbyggnad där bland annat riksdagens bibliotek idag är beläget. År 2017 färdigställdes en omfattande renovering.

Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på ett guidat besök i riksdagen och riksdagens bibliotek. Besöket är gratis men kräver obligatorisk anmälning till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson(at)helsinki.fi eller tfn 040 720 6460 senast 22.5. Deltagarantalet är begränsat till 25 personer i anmälningsordning.

Besöket inleds med en säkerhetskontroll. Vi samlas därför senast kl. 14.45 vid huvudentrén mot Mannerheimvägen. Anvisningar för grupper som besöker Riksdagshuset.

Deltagarna måste medta identitetsbevis.

Efter besöket följer samkväm till självkostnadspris.

VÄLKOMMEN!

Aktuellt

29.10.2018

4.12.2018 Föredragsafton: Helsingfors-Sveaborg – en militärstad från 1700-talet i kontext

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Juha-Matti Granqvist tisdagen 4 »

29.10.2018

28.11.2018 Höstmöte och föredragsafton: Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020 med Henrik Meinander och Ainur Elmgren

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 28 november 2018 kl. 17.15 »

6.9.2018

12.10.2018 Utställningsbesök: Amos Rex

Historiska föreningen besöker konstmuseet Amos Rex (Mannerheimvägen 22–24)  fredagen 12 oktober 2018 »