c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Besök i Cygnæi galleri to 15.4 kl. 17.00

29.3.2010

Historiska föreningen inbjuder till programkväll torsdagen den 15 april 2010 kl. 17.00 med ett besök i Cygnæi galleri (Brunnsparken, Kalliolinnavägen 8). Följ med på en guidad rundvandring bland målningar och skulpturer av finländska 1800-talskonstnärer. Förhandsanmälningar ombedes senast torsdagen den 8 april till Pia Asp per e-post pia.asp(AT)sls.fi eller telefon 050-355 6730. Museibesöket är gratis för föreningens medlemmar.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »