c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Ti 23.3 Vårmöte med föredrag: Nationen växer fram, och vad sedan… Diplomati, finlandsbilden och country branding

4.3.2010

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen den 23 mars 2010 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6. Efter mötet följer föredrag och diskussion kring temat nationer som varumärken eller ”brands”, då professor Laura Kolbe framträder med inlägget: ”Nationen växer fram, och vad sedan … Diplomati, finlandsbilden och country branding”.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »