c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 3/2009

4.1.2010

HTF 3/2009 (årg. 94)

 

Innehåll:

Charlotte Vainio, Patroni regni och folket. En studie i helgonkultens folkliga förankring (s. 277-293)

Simon Ekstrand, Landskampen och uppfattningen om det nationella. Hur finländska fotbollslandskamper
förmedlades genom tre dagstidningar 1940–1947 (s. 294-319)

 

Översikter och meddelanden

Einar Värä, Gustaf Fredrik Böning – en bortglömd föregångare inom estnisk-finska relationer (s. 320-333)

Eljas Orrman, Den autonoma tidens ryska militärhandlingar och fortifikationsritningar blir
sökbara genom en ny sökdataba (s. 334-337)

Lars-Folke Landgrén, Krossade myter om nazismen (s. 338-350)

Granskningar (s. 351-382)

Stig Welinder, Jämtarna och samerna kom först. Av Patrik Lantto.

Kai Häggman (päätoim.), Suomalaisen arjen historia 1–5. Av Minna Sarantola-Weiss.

Panu Pulma, Suljetut ovet. Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan. Av Åsa Bonn.

Charlotta Wolff, Noble conceptions of politics in eighteenth-century Sweden (ca 1740–1790).
Av Jonas Nordin.

Antero Leitzinger, Ulkomaalaispolitiikka Suomessa 1812–1972. Av Mats Wickström.

Simo Laakkonen & Timo Vuorisalo (toim.), Sodan ekologia. Nykyaikaisen sodankäynnin
ympäristöhistoriaa. Av Laura Hollsten.

Michaela Bränn, Malm svenska ungdomsförening 100 år. Ett gemensamt hem för dem som på
orten tala samma språk. Av Marianne Stubbe.

 

Medarbetare i detta nummer

(s. 384)

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »