c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 2/2009

24.10.2009

HTF 2/2009 (årg. 94)

 

Innehåll:

Holger Weiss, Global internationell solidaritet: Om transnationella subversiva kontakter, understödsformer och nätverk under mellankrigstiden (s. 117-121)

Tauno Saarela, Solidaritet från väst och öst. Den finländska kommunismen och den internationella solidariteten under 1920t-talet (s. 122-138)

Holger Weiss, stockholm – Hamburg – Köpenhamn: Nordeuropeiska noder i Kominterns globala kommunikationsnätverk, 1920–1933 (s. 139-169)

Kasper Braskén, Mot hunger, krig och fascism! Internationella arbetarhjälpen, Willi Münzenberg och kampen för internationell solidaritet i Weimartyskland 1921–1935 (s. 170-197)

Anders Gustafson, ”Helst hade vi alla fall stannat i sverige …” De svenska kommunisterna och emigrationen till sovjetkarelen under tidigt 1930-tal (s. 198-219)

Fredrik Petersson, ”Proletariatets proviantkolonn”: Internationella arbetarhjälpen i sverige (s. 220-247)

Granskningar (s. 248-270)

Robert Bartlett, Naturligt och övernaturligt under medeltiden. Av Dick Harrisson.

Per stobaeus, Hans Brask. En senmedeltida biskop och hans tankevärld. Av Marko Lamberg.

Ingvar Bengtsson, Kapet av Skåne. Stormaktstidens viktigaste triumf. Av Lars-Folke Landgrén.

Ruth Hemstad, Fra Indian Summer til nordisk vinter. Skandinavisk samarbeid, skandinavisme og unionsoppløsningen. Av Jennica Thylin-Klaus.

Susanna Pettersson, Suomen Taideyhdistyksestä Ateneumiin. Fredrik Cygnaeus,
Carl Gustaf Estlander ja taidekokoelman roolit. Av Petja Hovinheimo.

Victor Tuderus, Militär och målare. En skildring från rysk-turkiska kriget 1877–1878. Av Teuvo Laitila.

Från fältet (s. 271-273)
 

Donationer och depositioner mottagna av Svenska litteratursällskapets historiska och litteraturhistoriska arkiv under 2008.

 

Medarbetare i detta nummer (s. 275)
 

 

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »