c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Museibesök 22.10.2009: Foto Signe Brander

10.10.2009

Historiska föreningen besöker torsdagen den 22 oktober 2009 kl. 17.00 Helsingfors stadsmuseums fotoutställning ”Foto Signe Brander”. Förhandsanmälningar senast onsdagen den 21 oktober till Michaela Bränn, per e-post till adressen michaela.brann(at)kolumbus.fi eller per telefon till 040-563 1492 (mellan kl. 9–16). Besöket är gratis för föreningens medlemmar.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »