c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Om höstens program!

17.9.2009

Preliminär information om Historiska föreningens programverksamhet under hösten 2009: 

– Besök hos John Nurminens Stiftelse i Böle den 13 oktober kl. 17

– Guidning på Helsingfors stadsmuseums fotoutställning ”Foto Signe Brander” i Villa Hagasund den 22 oktober kl. 17

– Det fjärde Gösta Mickwitz-seminariet, med prisutdelning, går av stapeln den 7 november

– Föreningens stadgeenliga höstmöte vid Vetenskapernas Hus den 25 november kl. 17. Efter mötet berättar professor Henrik Meinander om sin nya bok ”Finland 1944 – Krig, samhälle, känslolandskap”

Mer information om programpunkterna inom kort!

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »