c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 1/2009

18.8.2009

HTF 1/2009 (årg. 94)

 

Innehåll:

Niklas Ammert, Gemenskap och ambivalens. Finsk-svenska möten i finlandssvenska
läroböcker i historia (s. 1-19)

Ere Nokkala, Debatten mellan J. H. G. von Justi och H. L. von Heß om frihetstidens författning (s. 20-55)

Översikter och meddelanden

Aleksander Kan, Postmodernismen och historieskrivningens praktik (s. 56-74)

Granskningar (s. 75-106)

Eva Österberg, Vänskap – en lång historia. Av Henrika Tandefelt.

Hans Jacob Orning, Unpredictability and Presence – Norwegian Kingship in
the High Middle Ages. Av Jaakko Tahkokallio.

Marko Lamberg, Jöns Budde. Birgittalaisveli ja hänen teoksensa. Av Ville Walta.

Jeppe Büchert Netterstrøm & Bjørn Poulsen (eds.), Feud in Medieval and
Early Modern Europe. Av Peter Haldén.

Cecilia af Forselles & Tuija Laine (toim.), Kirjakulttuuri kaupungissa 1700-
luvulla. Av Anna Perälä.

Jan Samuelson, Eliten, riket och riksdelningen. Sociala nätverk och geografisk
mobilitet mellan Sverige och Finland 1720–1820. Av Johanna Aminoff-Winberg.

Christina Granroth under medverkan av Patricia Berg & Maren Jonasson
(utg.), C. F. Hornstedt, Brev från Batavia. En resa till Ostindien 1782–1786. Av Kenneth Nyberg.

Lina Sturfelt, Eldens återsken – första världskriget i svensk föreställningsvärld. Av Aapo Roselius.

Aapo Roselius, Teloittajien jäljillä. Valkoisten väkivalta Suomen sisällissodassa. Av Tuomas Hoppu.

Seppo Myllyniemi, Sodan monet kasvot. Sisällissota Hämeessä 1918. Av Tuomas Hoppu.

Från fältet (s. 108-115)

Historiska föreningen 2007. Av Aapo Roselius.

Historiska föreningen 2008. Av Maria Vainio-Kurtakko och Derek Fewster.

Historiska Samfundet i Åbo 2008. Av Anna Sundelin

 

Medarbetare i detta nummer (s. 116)
 

Innehållsförteckningen till nummer 1/2009 (årg. 94) finns även tillgänglig på Agricolas diskussionsspalt

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »