c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

De sjuttonde Gunnar Mickwitz prisen år 2008

15.12.2008

Årets Gunnar Mickwitz pris utdelas av rektor, professor Thomas Wilhelmsson vid en ceremoni tisdagen den 16 december vid Helsingfors universitet. Prissumman är 1 000 euro åt vardera pristagaren. På grund av det höga antalet kvalitativa pro gradu-avhandlingar har priskommittén i år beslutat utdela två pris, till filosofie magistrarna Nora Ervalahti och Johan Kylander.

Se pressmeddelande!

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »