c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Programkväll och julsamkväm 27.11

17.11.2008

Historiska föreningen inbjuder till årets sista programkväll och julsamkväm torsdagen den 27 november 2008 kl. 18.00 på Historiska institutionen, Helsingfors universitet (Unionsg. 38 A, 2:a vån, sal 205). Fil.mag. Eva Gädda, Gunnar Mickwitz-pristagare 2007, håller föredrag under rubriken: ”LOF SKE DIG, KRIST, EWINNERLIG”, Zacharias Topelius psalmer i 1886 års psalmbok.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »