c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstresa till Tartu

20.8.2008

Historiska föreningen arrangerar en höstresa till Tartu med temat Dorpat – från biskopsdöme till universitetsstad den 19-21.9.2008. För mera information om resan se Aktuellt program.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »