c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz pris 2016 till filosofie magister Evelina Wilson

10.1.2017

Filosofie magister Evelina Wilson (tidigare Knipström) belönas med det 25:te Gunnar Mickwitz priset för pro gradu-avhandlingen ”Hvad är vårt lif då hälsan saknas? Sjukdom och död i kvinnliga ståndspersoners korrespondens 1808–1852 i Finland”. Priset som delas ut av Historiska föreningen överräcks av Helsingfors universitets kansler, professor Thomas Wilhelmsson den 10 januari 2017. Evelina Wilson tar med sin avhandling fasta på sjukdom och död ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Med hjälp av brev och privata dagböcker undersöker hon kvinnliga ståndspersoners förhållande till sjukdom och död i Finland under början av 1800-talet. Med sin avhandling argumenterar hon mot bilden av den sysslolösa högreståndskvinnan vars sjukroll har uppfattats som en del av 1800-talets kvinnoideal.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »