c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

2.12.2016 Det femte Jarl Gallén-priset: Prisutdelning och föredrag av pristagaren

27.10.2016

Det femte Jarl Gallén-priset

Historiska föreningens medlemmar hälsas välkomna till utdelningsceremonin av Jarl Galléns pris. Priset delas ut till en renommerad nordisk medeltidshistoriker i samband med en konferens som arrangeras av Centrum för Nordenstudier (Helsingfors universitet), föreningen Glossa och Historiska föreningen med stöd av Thure Galléns stiftelse.

Prisutdelning och föredrag av pristagaren hålls fredagen den 2 december 2016 kl. 14.30–16.00 i Finska litteratursällskapets festsal (Regeringsgatan 1).

Det femte Jarl Gallén-priset tillfaller professor Lena Liepe, professor i konsthistoria vid universitetet i Oslo. Hon disputerade år 1995 vid Lunds universitet med en avhandling om medeltida träskulpturer och har sedan dess bland annat skrivit böckerna Den medeltida kroppen. Kroppens och könets ikonografi i nordisk medeltid (2003) och Studies in Icelandic Fourteenth Century Book Painting (2009). Liepe har även forskat om medeltida kyrkoarkitektur och reliker i Norden. Titeln för hennes föredrag är:  

Arm-in-arm. The meaning-making of relics and reliquaries from the Middle Ages to the present 

Jarl Galléns pris har utdelats sedan 2004. Tidigare pristagare är Sverre Bagge, Monika Hedlund, Anders Andrén och Lars Boje Mortensen. I samband med prisutdelningen ordnas ett två dagars seminarium för forskare och intresserad allmänhet:

Changing Senses of Sacrality (1–2.12.2016). Fullständigt program och anvisningar för anmälan till det övriga seminarieprogrammet hittas på föreningen Glossas hemsidor: www.glossa.fi.

Närvaro vid prisutdelningen kräver ingen anmälan.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »