c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

11.10.2016 Bokkväll: Finlands svenska historia – Språkfrågan och nationalstaten

3.10.2016

 

Historiska föreningen r.f. inbjuder till bokkväll tisdagen 11 oktober 2016 kl. 18 i Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6:

 

Finlands svenska historia – Språkfrågan och nationalstaten

Professor Max Engman och professor Henrik Meinander samtalar om de nya böckerna Språkfrågan och Nationalstaten som avslutar Svenska litteratursällskapet i Finlands serie om Finlands svenska historia. Kvällens program inleds med en presentation av böckerna och avslutas med diskussion och möjlighet till frågor.

Max Engman redogör i Språkfrågan för det svenska i Finland under storfurstendömets tid och de första åren efter självständigheten. I fokus står triangeldramat mellan de tre språken svenska, finska och ryska. Engman ger ett perspektiv på språksituationen i Finland mot bakgrund av nationsbygget och de stora samhällsförändringarna under autonoma tiden. 

Henrik Meinander skildrar i Nationalstaten hur den svenska kulturen fortlevt i det självständiga Finland från 1922 till 2015. Relationerna till Sverige och det svenska kulturarvet betonas starkt, men ett bredare internationellt perspektiv är också ständigt närvarande.

Efter programmet följer samkväm till självkostnadspris.

 

 

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »