c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

HTFs temanummer 1/2016 om rumslighet under medeltiden har utkommit!

26.4.2016

HTFs temanummer 1/2016 om rumslighet under medeltiden har utkommit! I numret lyfter skribenterna fram olika perspektiv på rum och platser i en medeltida kontext. I fokus står toponymer i isländska sagor (Sirpa Aalto), ortnamn skrivna på finska i finländska medeltidsdiplom (Oliver Blomqvist), ljusets och eldens betydelser som gränsmarkörer i Grettis saga (Kirsi Kanerva) och utformningen av slagfältet i Kulikovo som mytiskt landskap (Kati Parppei).

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »